Politica de Confidențialitate

Noi vă respectăm confidențialitatea, prin respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Prezenta politică urmarește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție și modul în care vor fi prelucrate de noi.

Va rugăm să citiți cu atenție, pentru a întelege practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal si modul în care le vom trata.

Aceasta politică de confidențialitate se aplică inclusiv vizitatorilor, potențialilor clienti si clienților din magazinele fizice, în masura în care acestora li se colectează date cu caracter personal.

Termenii folositi în acest document au același înteles cu cel din Termenii și Condițiile de pe website-ul Politica de Confidențialitate

Noi vă respectăm confidențialitatea, prin respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Prezenta politică urmarește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție și modul în care vor fi prelucrate de noi.

Va rugăm să citiți cu atenție, pentru a întelege practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal si modul în care le vom trata.

Aceasta politică de confidențialitate se aplică inclusiv vizitatorilor, potențialilor clienti si clienților din magazinele fizice, în masura în care acestora li se colectează date cu caracter personal.

Termenii folositi în acest document au același înteles cu cel din Termenii și Condițiile de pe website-ul www.embis.ro.

Această Politică de Confidențialitate poate fi îmbunatățită în orice moment și/sau actualizată. Data ultimei actualizări se găsește la finalul acestui document.

Prin căutarea pe website și/sau prin crearea unui Cont precum și prin plasarea unei Comenzi si/sau returnarea de produse Vizitatorul, Utilizatorul, sunt informaţi despre Politica noastră de Confidențialitate astfel cum este atestată de acest document.

Cine suntem?

Operatorul de date este:

SC EMBIS ARTA  SRL, societate română cu sediul social în Cluj, strada MARAMUREȘULUI nr. 46, Cluj-Napoca, județul Cluj – România, înregistrată la ORC sub nr. J12/2927/2014, CIF RO 25281025

Ce tip de date cu caracter personal colectăm/prelucrăm, în ce scopuri si in baza căror temeiuri? 

www.embis.ro va colecta anumite informații („date cu caracter personal”) în legatură cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care ne sunt furnizate direct de persoana vizată (de exemplu, nume, prenume, adresa poștală, adresa de e-mail, număr de telefon) sau indirect (de exemplu, adresa IP).

Procesăm următoarele date cu caracter personal, care sunt necesare pentru că dumneavoastră:

Atunci cand vă înregistrați pe Website:

-Numele și prenumele și Adresa de e-mail;

 

Atunci când cumpărati de pe www.embis.ro:

-Numele și prenumele;

-Adresa de livrare;

-Numărul de telefon;

-Adresa de e-mail;

Date furnizate opțional de Utilizator:

-CIF – în cazul în care un comerciant solicită o factură;

-Numărul contului bancar și banca emitentă (pentru rambursarea sumelor plătite direct în contul dumneavoastră bancar, în cazul unui retur/ramburs de plată)

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, așa cum sunt definite în Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) în categorii speciale de date cu caracter personal.

Nu colectăm și nu prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Toate datele cu caracter personal sunt colectate/procesate/etc. doar în relația comercială în curs de desfăsurare și pentru care ați exprimat în mod valabil consimțămantul potrivit legislației în vigoare la momentul preluării și colectării datelor personale!

Compania noastră aduce la cunosțiintă faptul că datele cu caracter personal subscrise colectării numai acelor date personale minime necesare îndeplinirii scopurilor/activităților realizate de www.embis.ro

În procesul de operare a prezentului site web www.embis.ro colectează anumite informații (“date cu caracter personal”) referitoare la persoane fizice care pot identifica prezentului site web, prin exprimarea voluntară a consimțământului, în mod direct (ex. nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon) sau indirect (ex. adresă IP, utilizarea UIDS (unique identifiers provided by social logins).

Scopurile prelucarii datelor cu caracter personal furnizate:

 • procesarea comenzilor;
 • procesarea retururilor;
 • păstrarea relației cu clienții în scopuri contabile;
 • soluționarea cererilor privind îndeplinirea unei comenzi;
 • administrarea contului în cadrul website-ului;
 • scopuri statistice.

www.embis.ro colectează, prelucrează și administrează datele tale personale în conformitate cu normele și reglementările GDPR pentru următoarele perioade de timp:

– în conformitate cu prevederile codului civil privind instituția juridică a prescripției precum și a conditiilor contractuale asumate prin acceptarea Termenilor si Condițiilor, datele personale colectate sunt arhivate/păstrate de www.embis.ro pe o perioadă de 3 ani de la încetarea contractului (pentru situația livrărilor și neintervenirii solicitărilor de retur) sau de la data ultimului retur.

De asemenea este bine să stiți că putem prelucra date cu caracter personal în activitatea de marketing, pentru a vă informa în legatură cu produse și servicii, oferte promoționale sau pentru abonarea la newsletter. Ca regulă generală, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri directe de marketing numai cu consimțământul dvs. și prin utilizarea canalelor de comunicare (email, sms etc.) pe care le-ați indicat în momentul oferirii consimțământului. În aceste condiții este important să cunoașteți că vom utiliza consimțământul dvs. exprimat în scop de marketing până la retragerea acestuia, existând posibilitatea de retragere a acestui tip de consimțământ oricând.

Scopul prelucrării:

Prelucrăm date personale ale Utilizatorilor website-ului în scopul executării corespunzatoare a contractelor încheiate prin intermediul magazinului online găzduit de site-ul www.embis.ro. Aceasta înseamnă că datele sunt necesare în special pentru:

– înregistrarea pe Website;

– încheierea contractului, livrarea produselor;

– tranzacții financiare, plata și încasarea sumelor;

– transportul produselor comandate de client către adresa menționată;

– exercitarea de către Utilizator a oricărui drept pe care îl are în calitate de consumator (spre ex. desființarea contractului, garanția legală).

 

Temeiul legal al prelucrării

Datele cu caracter personal sunt procesate în conformitate cu Regulamentul nr. 2016/679 al Parlamentului European și Comisiei Europene (EU) din 27 aprilie 2016.

Procesăm datele dumneavoastră pe baza consimțământului exprimat la momentul înregistrării pe website și la momentul confirmării tranzacțiilor efectuate pe website.

Consimțământul dumneavoastră cu privire la procesarea datelor personale ce vă aparțin este voluntar. Cu toate acestea, în cazul în care refuzați să vă exprimați acest consimțământ, va deveni imposibilă înregistrarea dumneavoastră și cumpărarea prin intermediul website-ului.

În ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 1. Sa vă retrageți consimțământul în orice moment, fără a invoca vreun motiv. Solicitarea poate viza un anumit scop al procesă În cazul în care consimțământul este retras pentru toate scopurile procesării, Contul dumneavoastră de Utilizator de pe website va fi șters și datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate de către noi, cu exceptia cazului în care prelucrarea este bazată pe un alt temei, cum ar fi: necesitatea executării unui pre-contract sau contract la care sunteți parte, necesitatea respectării de către noi a unei obligații legale; un interes legitim invocat de noi. Retragerea consimțământului nu va afecta nicio activitate realizată anterior.
 2. Puteți solicita oricând să vă opuneți și ștergerea datelor dumneavoastră, fără a invoca vreun motiv. Ștergerea datelor înseamnă că vom șterge Contul dumneavoastră de Utilizator de pe website şi că datele dumneavoastră nu vor mai fi procesate de către noi.
 3. Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor în ceea ce privește durata sau scopul prelucră Vom proceda cum doriți. Această solicitare nu va afecta nicio activitate realizată anterior acelui moment şi vom păstra datele doar în scopul stocării și pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei pretenții legale.
 4. În cazul în care sunt inexacte ori incomplete, puteți în orice moment să ne solicitați corectarea sau rectificarea fără întârzieri nejustificate a datelor dumneavoastră Puteți de asemenea realiza chiar dumneavoastră înșivă aceasta, îndată ce vă înregistrați/logați pe website folosind câmpul Panou de control GDPR.
 5. Cu îndeplinirea anumitor condiții, puteți să ne solicitați transferul oricăreia dintre datele dumneavoastrăaflate în posesia noastră către dumneavoastră înșivă (într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat) sau către o altă parte, la alegerea dumneavoastră. În acest scop ne veți contacta prin intermediul formularului de contact, indicând numele și adresa entității către care ne solicitați transferul si scopul – respectiv care dintre datele dumneavoastră să fie transferate. Transferul va avea loc automat pe cale electronică îndată ce confirmați solicitarea. Confirmarea solicitării ne este necesară în vederea asigurării securității datelor şi a ne convinge că solicitarea parvine de la o persoană autorizată.
 6. Ne puteți solicita în orice moment să vă confirmăm dacă vă procesăm sau nu datele personale, iar în caz afirmativ să vă dăm acces la aceste date și să vă furnizăm informații și detalii cu privire la procesarea datelor dumneavoastră personale, cum ar fi: datele prelucrate, scopul prelucrării, destinatarii cărora datele le-au fost sau urmează a le fi dezvăluite, perioada de stocare (ori de câte ori este posbil).
 7. În cazul unei decizii bazate doar pe procesarea automatizată, inclusiv al elaborării de profiluri, care produce efecte juridice asupra persoanei dumneavoastră, aveți dreptul de a obține intervenția umană, de a vă exprima punctul de vedere, de a primi o explicație pentru decizia automată și de a contesta respectiva decizie.
 8. Aveti dreptul de a vă adresa cu o plângere autorității de supraveghere a prelucrării datelor. În România această autoritate de supraveghere este AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Drepturile arătate mai sus pot fi exercitate în anumite circumstanțe sau pot fi supuse anumitor condiții, excluderi sau excepții astfel cum se specifică în legislația privind protecția datelor aplicabilă.

Avem obligația de a vă informa nu mai târziu de o lună de la primirea fiecărei astfel de solicitări cu privire la acțiunile pe care le-am întreprins în baza sa.

 

Durata de păstrare a datelor

Reținem datele dumneavoastră personale până când Contul dumneavoastră de Utilizator este șters. Contul dumneavoastră de Utilizator poate fi șters atât la cererea dumneavoastră, dar și ca urmare a retragerii consimțământului cu privire la procesarea datelor, a obiecției dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor precum sau în cazul solicitării ștergerii datelor.

Sistemele noastre se vor limita la a reține astfel de informații de arhivă despre tranzacțiile dumneavoastră de care păstrarea datelor este legată, spre exemplu în legătură cu orice pretenție ați putea avea, cum ar fi în legatură cu garanția legală sau în legătură cu prevederi legale care ne sunt obligatorii.

Comunicarea referitoare la datele cu caracter personal

Puteți să ne trimiteți orice notificări sau solicitări în legătură cu datele personale prin folosirea Panoului de control GDPR.

Încredinţarea procesării datelor

Putem încredința procesarea datelor dumneavoastră personale către partenerii noștri contractuali în măsura în care este necesar să efectuăm tranzactii, spre exemplu să pregătim produsele comandate și să le livrăm ori să vă comunicăm informații comerciale (aceasta doar în cazul in care sunteți un Utilizator care a acceptat să primească informații comerciale).

Datele personale nu vor fi comunicate în niciun caz către terțe părți altfel decât în scopurile menționate în Prezenta Politică de Confidențialitate; aceasta înseamnă inclusiv că nu vor fi împărtășite cu alte entități pentru transmiterea de către aceste terțe părți de materiale de marketing.

Datele personale ale Utilizatorilor nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.

 

Informații Comerciale – Newsletter

Puteți să vă abonați la newsletter-ul nostru prin furnizarea adresa de e-mail sau numărul de telefon și a consimțământului cu privire la prelucrarea datelor personale în scopul de a primi informații comerciale și de marketing.

 

Notificări cu privire la disponibilitatea unui produs

La solicitarea dumneavoastră vă notificăm prin mijloace electronice de comunicare în legătură cu disponibilitatea unui produs selectat.  O astfel de notificare poate să vă fie transmisă doar în cazul în care ați acceptat să primiți, la adresa de e-mail specificată.

 

Cookies

www.embis.ro folosește cookies. Cookies-urile sunt fişiere de mici dimensiuni care permit dispozitivelor folosite pentru navigarea pe internet (calculator, smartphone) să salveze informații specifice cu privire la activitatea pe EMBIS când respectivul dispozitiv este folosit. Informațiile stocate în cookies sunt folosite pentru scopuri de publicitate ori statistice și pentru adaptarea Website-ului nevoilor dumneavoastră specifice. Puteți schimba setările cookies-urilor în programul de navigare, sau la setarea contului. Dacă setările rămân neschimbate cookies-urile vor fi salvate pe dispozitiv. Schimbarea setărilor cookies-urilor poate limita funcționalitatea Website-ului.

 

Extensia Facebook

www.embis.ro folosește o extensie a site-ului de socializare media denumit Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Extensia Facebook pe website-ul nostru poate fi recunoscută prin logo-ul Facebook. Această extensie/plugin vă va conecta direct cu profilul nostru de Facebook. Facebook va putea în acest fel memora că ați vizitat website-ul nostru de pe adresa dumneavoastră IP. Dacă vizitați website-ul în timp ce sunteți conectat în profilul dumneavoastră de Facebook, Facebook va înregistra informațiile despre vizită. Chiar și în cazul în care nu sunteți conectat, Facebook este în măsură să obțină informații despre adresa IP. Vrem să subliniem că Facebook nu ne informează cu privire la datele astfel colectate și cu privire la modul în care le folosește. Nu cunoaștem intenția și scopul în care Facebook colectează informațiile. Pentru a obține informații suplimentare cu privire la confidențialitatea pe Facebook, vă sugerăm să contactați direct Facebook sau să verificați Politica Facebook de Confidențialitate la adresa https://www.facebook.com/about/privacy/.

Dacă nu doriți ca Facebook să obțină informații despre vizita dumneavoastră pe website, va sfătuim să vă delogaţi de la contul dumneavoastră de Facebook.

 

Declaraţii cu privire la protecţia datelor de către Google Analytics

Website-ul nostru folosește mecanisme de analiză ale serviciilor web ale Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click și Google Tag Manager.

Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager Cookies care permit analiza utilizării website-urilor. Informațiile obținute prin intermediul cookies-urilor sunt de obicei trimise pe serverul Google din SUA și arhivate.

Dacă funcția de transformare a adresei IP în dată anonimă este pornită pentru acest website, adresa IP a userului este mai întâi micșorată de Google. Aceasta privește statele membre ale Uniunii Europene și alte state menționate în acordul SEE. Numai în cazuri excepționale adresa IP completă este trimisă pe serverul Google din SUA și este micșorată acolo. În acest fel, funcția de transformare a adresei IP în dată anonimă va fi activată pe website-ul nostru. La cererea operatorului website-ului, Google va folosi această informație pentru analiza traficului pe website, întocmirii rapoartelor privind activitatea pe webite și a altor servicii referitoare la folosirea website-ului și a internetului. Adresa IP transmisă de programul de navigare pe internet al utilizatorului prin intermediul programului Google Analytics nu este stocată împreună cu alte date Google.

Userul poate bloca salvarea de cookies-uri în programul de navigare pe internet. În acest caz dorim să subliniem că folosirea deplină a tuturor funcțiilor website-ului nu va fi posibilă. Dincolo de aceasta, Utilizatorul poate bloca salvarea de date colectate de cookies referitoare la traficul pe site (inclusiv adresa IP) și trimiterea lor către Google, la fel ca distribuirea acestor date de Google prin descărcarea și instalarea unui plug-in disponibil la următorul link:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Link-uri

Website-ul poate conține linkuri/ legături către pagini web aparținând terților. Nu deținem controlul asupra acestor pagini terțe, nu le monitorizăm și nu putem fi ținuți răspunzători pentru protecția datelor efectuată de acești terți sau de conținutul respectivelor pagini.

Această Politică de Confidențialitate poate fi îmbunatățită în orice moment și/sau actualizată. Data ultimei actualizări se găsește la finalul acestui document.

Prin căutarea pe website și/sau prin crearea unui Cont precum și prin plasarea unei Comenzi si/sau returnarea de produse Vizitatorul, Utilizatorul, sunt informaţi despre Politica noastră de Confidențialitate astfel cum este atestată de acest document.

 

Ultima actualizare 17 februarie 2023.